cat17852_img227825403.jpg

בין עוני ורווחה: חלק 4

בישראל 19% מהמשפחות חיות בעוני. נכיר את פועלה של ועדת אלאלוף, שנועדה להציע פתרונות ומדיניות לנתון זה ושבמהלכה השתרש המושג "מדיניות מודעת עוני". נלמד כיצד יושמה התיאוריה במערכי העבודה הסוציאלית שבשטח ואת הדרך שעושה מחקר אקדמי אל משרדי הממשלה ומהם אל העם. עם פרופסור מיכל קרומר נבו
  • 49 דקות
המעבדה
בין עוני ורווחה: חלק 4

חוקרת אורחת: פרופסור מיכל קרומר נבו

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: יובל יסוד

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ