cat27776_img259181683.jpg

בינה מלאכותית תחליף את בני האדם? - חלק 3

מקרה מבחן -הבינה המלאכותית מקבלת 150 אלף תאורים של חלומות שינה מכל העולם מנתחת אותם ומוצאת את קוי הדמיון בין כל החולמים . שיחות עם ד״ר יהונתן שלר מהמכון הטכנולוגי בחולון
  • 43 דקות
המעבדה
בינה מלאכותית תחליף את בני האדם? - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: אבי שמאי, ביצוע טכני: יובל יסוד