cat27774_img450670972.jpg

בינה מלאכותית תחליף את בני האדם? - חלק 1

רגע לידתה של הבינה המלאכותית המדמה חשיבה אנושית וחיבורו של מבחן טיורינג שבודק מי אדם ומיהו מחשב? שיחות עם ד״ר יהונתן שלר מהמכון הטכנולוגי בחולון
  • 40 דקות
המעבדה
בינה מלאכותית תחליף את בני האדם? - חלק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: אבי שמאי, ביצוע טכני: יובל יסוד