cat30109_img591458346.jpg

בית ספר לריגול - פרק 4

מהצפנה והסתרה בשידורי הרדיו של פעם לריגול והסתרה דיגיטליים, ועל המעבר מהעולם הישן לחדש. שיחה עם ד"ר גיל דוד, מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית, למידת מכונה וסייבר
  • 46 דקות
המעבדה
בית ספר לריגול - פרק 4

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז