cat12984_img278647970.jpg

בעקבות הריח: חלק 2

נמשיך ללמוד על חוש הריח, ונתמקד במידע הריחני ובתהליך העיבוד שלו. לשם כך נכיר את הקרום הנזלתי, נדון ברוחב נתיב האוויר בנחיר וננסה להבין מהו מדד הנעימות. נבין גם מה ההבדל בין חוש ריח טוב לבין מודעות גבוהה לחוש הריח. עם פרופסור נעם סובל
  • 45 דקות
המעבדה
בעקבות הריח: חלק 2

חוקר אורח: פרופסור נעם סובל
תחקירנית: יובל אונגר
טכנאי השידור: משה מוסקוביץ
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ