cat8433_img270581234.jpg
צילום: Shutterstock

בתוך הים: חלק 1

עולם המים מלא בחיים שונים ולא מוכרים. נתחיל מלמידה על סוגי חישה, ועל האופן בו החישה של יצור חי מגדירה את תפישת עולמו. חישה כימית, אלקטרומגנטית ומכנית. עם פרופסור נדב ששר
  • 37 דקות
המעבדה
בתוך הים: חלק 1

: עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, חוקר אורח: פרופסור נדב ששר, טכנאי באולפן: אלון מקלר, הביא לשידור: איל שינדלר, ייעוץ מוזיקלי: ניר גורלי