cat8437_img909190739.jpg

בתוך הים: חלק 4

המדע לומד ואוסף נתונים שבסופו של דבר יש בהם גם כדי להוות מקור לפתרונות חדשניים. נלמד על שיטות מיוחדות לשיקום שוניות, ובעיקר על השונית המלאכותית. פרופסור נדב ששר
  • 37 דקות
המעבדה
בתוך הים: חלק 4

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, חוקר אורח: פרופסור נדב ששר, טכנאי באולפן: אלון מקלר, הביא לשידור: איל שינדלר, ייעוץ מוזיקלי: ניר גורלי