cat18655_img143611911.jpg

גלגולי הזן בודהיזם: חלק 7

המסע של הזן והשורשים העמוקים שנטע ביפן מוביל אותנו לבחון היבטים נוספים המושפעים מעקרונות הזן. נייחד את הפרק לאומנות יפנית המהדהדת את רעיונות הזן. נלמד את המושגים "מא", "וואבי" ו"סאבי" ונבחן את האופן שבו באים לביטוי רעיונות אסתטיים בטקס התה היפני. עם פרופסור יעקב רז
  • 53 דקות
המעבדה
גלגולי הזן בודהיזם: חלק 7

חוקר אורח: פרופסור יעקב רז

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: אלעד זוהר, רועי קנטן, שרון לרנר, חן עוז, דימה קרנצוב

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ