cat30542_img542799213.jpg
שימוש חופשי

דוגן והפילוסופים היפניים - פרק 4

הספק, הנתינה והשער לישיבת הזן ואימון המדיטציה - קריאה מודרכת בכתביו של דוגן. הקשבה ופרשנות לטקסטים שלימוד מורה הזן את תלמידיו, ועבודת התרגום לעברית שנמשכה 15 שנה ועדיין לא הסתיימה. שיחה עם ד"ר איתן בולוקן, מתרגם שירה והגות מיפנית מהחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב
  • 45 דקות
המעבדה
דוגן והפילוסופים היפניים - פרק 4

: עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז