cat19043_img174271485.jpg
shutterstock

דירה להשכיר: חלק 5

תכנון עירוני משפיע גם הוא, השפעה ישירה, על הזכות לדיור. בפרק זה נעסוק באופן שבו שינויים מרחביים-תכנוניים קשורים קשר הדוק בשינויים בתמהיל החברתי, ומכאן בזכות לדיור. נבחן מודלים נוספים לבעלות משותפת ונשאל מה הכי מתאים ליישום בישראל. עם דוקטור אורה בלום
  • 51 דקות
המעבדה
דירה להשכיר: חלק 5

חוקרת אורחת: דוקטור אורה בלום

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: בוריס פרבר, דימה קרנצוב וצביקה בשבקין

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ