cat17145_img94455958.jpg

האקדמיה לאן: חלק 1

השאלות שהציפה מגיפת הקורונה בתחום החינוך רבות ומגוונות. השאלות היו שם קודם, וכעת דחקו את העוסקים במלאכה ואת אלה שלא להידרש להן. כדי להבין את גודל הסוגייה, יציגו שישה דוברים את עמדותיהם ואת חווייתם בכל הקשור להשכלה גבוהה בישראל במאה ה-21. הדוברים יציבו בפנינו את השאלות הפתוחות בנושא ויזמינו אותנו להרהר ולדון בהן
  • 46 דקות
המעבדה
האקדמיה לאן: חלק 1

אורחים ואורחות: פרופסור יולי תמיר, פרופסור תמר הגר, רועי ציקורל, פרופסור אורן סופר, אבי ורשבסקי, דוקטור ליאור זלמנסון

טכנאי באולפן: תמיר צוברי

עורכת סאונד: ירדן מרציאנו

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ