cat17652_img471886563.jpg

האקדמיה לאן: חלק 9

מהו חינוך טוב דיו, מי מפחד משוויון בחינוך, מדוע חשוב לעורר השראה, סקרנות ומחשבה באקדמיה ואיך אפשר לעשות זאת - אלה השאלות המרכזיות שיעסיקו אותנו בפרק זה. עם פרופסור יולי תמיר
  • 42 דקות
המעבדה
האקדמיה לאן: חלק 9

חוקרת אורחת: פרופסור יולי תמיר

טכנאי באולפן: שרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ