cat29968_img290110226.jpg

הגליל הוא מקום קדוש - פרק 2

המקום הקדוש לבדו - מקרי מבחן של מקומות קדושים. סיפורה של המערה הגלילית, והטקסטים המעטים המספרים את סיפורו של העולה לרגל פתחיה מרגנסבורג ועד למסעות בנימין מטודלה ומגילת פירנצה. שיחה עם פרופ' אלחנן ריינר מאוניברסיטת תל אביב
  • 48 דקות
המעבדה
הגליל הוא מקום קדוש - פרק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: חן עוז ואלכס לויקר