cat23436_img918692702.jpg

הדמוקרטיה האתונאית: חלק 4

השאלה המרכזית בפרק תעסוק בבחירה ובדת. נבדוק האם הכל רנדומלי או שמא מכוון? איך מתבטא רצון האלים בהגרלות? מה יאמרו הדתות השונות ובינהן הנצרות והיהדות על בחירה דרך הגרלות? עם פרופסור עירד מלכין
  • 45 דקות
המעבדה
הדמוקרטיה האתונאית: חלק 4