cat23434_img303528153.jpg

הדמוקרטיה האתונאית: חלק 6

בפרק האחרון בסדרה נדבר על צידה הפוליטי של החלוקה השוויונית ושל ההגרלות. נדון במהפכת האזרחות, האדם כיצור פוליטי ומעורבתו האזרחית שמאפשרת את קיומה של הדמוקרטיה. וגם על הייתכנות לדמוקרטיה שכזאת במציאות הפוליטית העכשווית של ישראל. עם פרופסור עירד מלכין
  • 45 דקות
המעבדה
הדמוקרטיה האתונאית: חלק 6