cat16786_img759811994.jpg
shutterstock

ההיסטוריה של פרסום ההמונים: חלק 2

התהוות תחום פרסום ההמונים הצריכה מחשבה מעמיקה בנוגע להבחנתו מפרסום מידע בעל אופי אחר שאינו פרסומי. בפרק זה נלמד כיצד התפתחה ההבחנה בין פרסומת לידיעה חדשותית. ההבחנה הושפעה ממהלכים פוליטיים וכלכליים שיזמו השחקנים הראשיים בזירה: המפרסמים, בעלי העיתונים, רשויות המדינה, ובהן רשות המיסים. עם דוקטור ענת רוזנברג
  • 47 דקות
המעבדה
ההיסטוריה של פרסום ההמונים: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור ענת רוזנברג

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ