cat19295_img536580843.jpg

הזכות לחינוך: חלק 4

נזכיר את ארבעת היסודות שעליהם ניצבת הזכות לחינוך: הזכות לחינוך זמין, הזכות לגישה שווה לחינוך, הזכות לחינוך מתקבל על הדעת והזכות לחינוך שמותאם לצרכים התרבותיים של הילד וליכולותיו הלימודיות. מיסודות אלה נצא למסע בחינוך בחברה החרדית, בישראל ובעולם. נכיר את הצרכים של אוכלוסיות חרדיות, את התמריצים והחששות ואת שיטות הפעולה המגוונות שבהן מדינה יכולה לתפקד ביחס לאוכלוסיות אלה. עם דוקטור לטם פרי חזן
  • 50 דקות
המעבדה
הזכות לחינוך: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור לטם פרי חזן

תחקיר: יובל אונגר

טכנאי באולפן: אוסקר טרדלר 

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ