cat14820_img611700980.jpg

הזקן והעם - דמותו של דוד בן גוריון: חלק 8

נסיים את מסע ההתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון בהיכרות מעמיקה עם הסוציאליזם לפיו - תפישה אידיאולוגית שנועדה להרחיב את מנעד האפשרויות של היחיד ושל הקבוצה, שקשורה ללאומיות. תפישת עולם זו באה לביטוי בעקרון העממיות - אחדות העם וצמצום פערים, שאותגר לעיתים על ידי המציאות המורכבת, הבלתי צפויה והמגוונת של מדינת ישראל. עם פרופסור אבי בראלי
  • 50 דקות
המעבדה
הזקן והעם - דמותו של דוד בן גוריון: חלק 8

חוקר אורח: פרופסור אבי בראלי
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ