cat28424_img346110954.jpg
Shutterstock

מבט פמניסטי על החינוך הגופני - חלק 3

בפרק זה נעסוק בשלושה גלים של פמניזם ושל המחקר הפמניסטי. נשתמש בגלי המחקר הפמניסטי ובביקורת של מחקר זה כדי לנתח את לימודי החינוך הגופני בישראל. האם ישנן נערות ומורות שמצליחות לשבור את המוסכמות הגבריות של החינוך הגופני שבעיקר משעתק את ערכי הספורט הגבריים?
  • 48 דקות
המעבדה
מבט פמניסטי על החינוך הגופני - חלק 3

: עורך ומגיש: אמיתי פוקמן