cat28423_img406124626.jpg

מבט פמניסטי על החינוך הגופני - חלק 2

בפרק זה נבין כיצד החינוך הגופני הפך לשם נרדף למילה ספורט והאם זו הדרך הנכונה ללמד את השיעור הזה - ומה הקשר לגבריות. ונדבר על ההבניה החברתית של הגוף וכיצד זה מקבל ביטוי בבית הספר ובמהלך שיעורי חינוך גופני
  • 41 דקות
המעבדה
מבט פמניסטי על החינוך הגופני - חלק 2

עורך ומגיש: אמיתי פוקמן