cat8880_img792092517.jpg

היישוב החיידקי: חלק 2

חיידקים פועלים בקבוצות, שכן זהו מבנה חזק יותר, שמאפשר הישרדות גבוהה. מכאן שהם מתקשרים זה עם זה ומנהלים מערכת קבלת החלטות מורכבת. עם דוקטור אילנה קולודקין גל
  • 36 דקות
המעבדה
היישוב החיידקי: חלק 2

צילום: Shutterstock

חוקרת אורחת: דוקטור אילנה קולודקין גל, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביא לשידור: איל שינדלר, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ