cat8881_img539019437.jpg

היישוב החיידקי: חלק 3

חיידקים בונים מושבות הדומות לערים אנושיות. גם חיידקים גורמי מחלות חיים במושבות והמדע מחפש אחר מארג של חיידקים שידע להתמודד עם קבוצות אלה ולהגן מפניהן. עם דוקטור אילנה קולודקין גל
  • 35 דקות
המעבדה
היישוב החיידקי: חלק 3

צילום: Shutterstock

חוקרת אורחת: דוקטור אילנה קולודקין גל, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביא לשידור: איל שינדלר, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ