cat13699_img504140217.jpg
צילום: ויקיפדיה

הכירו את עדה פישמן מימון: חלק 3

בפרק השלישי נמשיך ללמוד על פעילותה הפוליטית של עדה, שהתרחשה במישורים רבים ומגוונים: הקמת היישוב החקלאי "עיינות", תיעוד עבודת נשים וכתיבת הספר "תנועת הפועלות בארץ ישראל: 1904-1929", ופעילותה המפלגתית. עם פרופסור בת-שבע מרגלית שטרן
  • 43 דקות
המעבדה
הכירו את עדה פישמן מימון: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור בת-שבע מרגלית שטרן
טכנאית באולפן: חן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ