cat16914_img7635256.jpg
shutterstock

הכל הצגות: חלק 2

נמשיך להכיר את דמותו, הגותו ופועלו של הבמאי הברזילאי אוגוסטו בואל. המסע של בואל ילמד אותנו מהי וכיצד התגבשה שיטת העבודה התיאטרונית שכינה "תיאטרון המדוכאים". בהמשך, נבחן כיצד השתנה תיאטרון המדוכאים בשנות האלפיים, כדי שיתאים גם לעבודה עם קבוצות מקוטבות - לידתו של המודל המקוטב של תיאטרון המדוכאים. עם דוקטור חן אלון
  • 52 דקות
המעבדה
הכל הצגות: חלק 2

חוקר אורח: דוקטור חן אלון

תחקיר: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ