cat25755_img645938045.jpg

מה אנחנו לא יודעים על אתיופיה? - חלק 3

חלקם המושתק של העולים מאתיופיה במאבקים והמרכזיות שלו בחייהם. מדוע ישראל משתיקה זאת? עם ד״ר דוד רטנר חוקר אתיופיה וקרן אפריקה
  • 48 דקות
המעבדה
מה אנחנו לא יודעים על אתיופיה? - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock