cat19225_img285185632.jpg

המדע שנדע: חלק 3

המפגשים בין ציבור ומדע מכילים גם ידיעות כזב - ידיעות המופצות באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט בצורה דומה לחדשות אמיתיות, אך הן למעשה בדיות, הסחות דעת, ידיעות שמציגות ידע מעוות. נלמד את הרמות שבהן ידיעה יכולה להיות ידיעה כוזבת, נשאל מדוע ידיעות אלה מופצות במהירות ובסדרי גודל משמעותיים, ונלמד כיצד אפשר להקטין את השפעתן המזיקה בציבור. עם פרופסור אילת ברעם צברי
  • 53 דקות
המעבדה
המדע שנדע: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור אילת ברעם צברי

תחקירנית: יובל אונגר

טכנאי באולפן: יו.ג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ