cat18079_img984470845.jpg
כאן הסכתים

המוזיאון לאן? חלק 3

החברה האנושית עברה כל כך הרבה תהפוכות ושינויים במהלך המאה ה-20 והעשורים הראשונים של המאה ה-21, ומוסד המוזיאון מבקש להתאים את עצמו, כדי להמשיך לשרת את הציבור, להיות רלוונטי עבורו, כפי שנועד. דוקטור יעל אילת ון-אסן תספר על השפעת הפוסט מודרניזם ועל השפעת המהפכה הדיגיטלית על מוזיאונים. נציג את הויכוח בנוגע להגדרת המוזיאון ותפקידיו ונלמד כיצד מוזיאונים בעולם מתחילים לשנות את פניהם
  • 54 דקות
המעבדה
המוזיאון לאן? חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור יעל אילת ון-אסן

טכנאי באולפן: אלון מקלר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ