cat18156_img928808486.jpg
כאן הסכתים

המוזיאון לאן? חלק 5

החלל המוזיאלי הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בחוויה המוזיאלית: מה משדר המבנה, אילו אפשרויות תצוגה הוא מזמין, כיצד הוא משקף את מטרת המוזיאון לחנך לטעם, מחד ולהיות חלק מהחברה שבה הוא פועל, מאידך, ובאילו אופנים הוא מביא בחשבון את ההומו-וירטואליס - האדם שאנחנו הופכים להיות. פרופסור ערן נוימן יציג גישות ישנות וחדשות לאדריכלות מוזיאלית, ויציג בעיקר את האתגרים
  • 49 דקות
המעבדה
המוזיאון לאן? חלק 5

חוקר אורח: פרופסור ערן נוימן

טכנאי באולפן: משה מוסקוביץ

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ