cat11859_img323266214.jpg

המלחמה על המסר: חלק 1

השינויים המהירים והמשמעותיים שהתרחשו במאות ה- 20 וה- 21 השפיעו גם על עולם התקשורת הפוליטית. נלמד מי הם השחקנים שמעורבים בקונפליקט, זירות הלחימה, סכסוכים א-סימטריים ועל האופן שכל הגורמים הללו משפיעים על אופי הסיקורים התקשורתיים וכמותם
  • 45 דקות
המעבדה
המלחמה על המסר: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור מורן ירחי, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, ביצוע טכני: אלון מקלר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ