cat9526_img303052529.jpg

המצלמה לא משקרת? חלק 1

נדבר על השפל הכלכלי שהחריף לאחר מלחמת העולם הראשונה וערער ערכים אמריקנים בסיסיים: הקפיטליזם ויחסי שחורים ולבנים. כחלק מתכנית השיקום, ה"ניו דיל", יצא לפועל מבצע תיעוד ברחבי ארה"ב. עם דוקטור יערה גיל גלזר
  • 45 דקות
המעבדה
המצלמה לא משקרת? חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור יערה גיל גלזר, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.