cat9530_img285061254.jpg

המצלמה לא משקרת? חלק 2

לצד איסוף התצלומים של המנהל לביטחון החקלאות פעלו גם פרויקטים עצמאיים לצילום ותיעוד. חלק מהספרים העצמאיים שיצאו הציעו מבט ביקורתי על הקפיטליזם והגזענות, ואחרים דווקא הושפעו מהם. עם דוקטור יערה גיל גלזר
  • 44 דקות
המעבדה
המצלמה לא משקרת? חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור יערה גיל גלזר, מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.