cat9531_img770691265.jpg

המצלמה לא משקרת? חלק 3

בעיר ניו יורק פעלה קבוצה עצמאית לצילום תיעודי – ליגת הצילום, שהקים סיד גרוסמן. הדגש בתצלומים היה על תיעוד חיי היומיום בשכונות העיר המגוונות, ולא על האלמנט האסתטי שבצילום. עם דוקטור יערה גיל גלזר
  • 42 דקות
המעבדה
המצלמה לא משקרת? חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור יערה גיל גלזר, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.