cat9532_img119716322.jpg

המצלמה לא משקרת? חלק 4

התערוכה "משפחת האדם" שאצר אדוארד סטייכן מציגה רצף של אירועים והתרחשויות מחייו של אדם, ובעצם מהתפתחותה של האנושות, ומעוררת תגובות מגוונות. עם דוקטור יערה גיל גלזר
  • 43 דקות
המעבדה
המצלמה לא משקרת? חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור יערה גיל גלזר, מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.