cat14169_img394114126.jpg

העליות עולות עולות: חלק 1

נלמד על ההגירה לארץ ישראל הן בצורה רחבה, שמביאה בחשבון תהליכים היסטוריים וגאופוליטיים, והן בצורה צרה, שמתבוננת לעומק בפרטי הפרטים של הסיפור. נקודת המוצא היא בנימין זאב הרצל ותוכניותיו לפתרון הבעיה של היהודים. נגיע עד לנקודה שבה השליטה העות'מאנית בארץ ישראל התחלפה במנדט הבריטי. עם פרופסור אביבה חלמיש
  • 49 דקות
המעבדה
העליות עולות עולות: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור אביב חלמיש

תחקירנית: איה חיות

טכנאי השידור: דימה קרנצוב, יו.ג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ