cat14167_img130956948.jpg

העליות עולות עולות: חלק 3

נתמקד בעליית יהודי תימן לארץ ישראל, בעיקר בתקופה של שנות ה-30 של המאה ה-20. נלמד מה גרם ליהודי תימן לעלות לארץ ישראל וכיצד קיבלו מכסות הגירה גדולות ביחס לגודל האוכלוסייה בהשוואה ליהדות פולין וגרמניה. עם פרופסור אביבה חלמיש
  • 45 דקות
המעבדה
העליות עולות עולות: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור אביב חלמיש

תחקירנית: איה חיות

טכנאי השידור: דימה קרנצוב, יו.ג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ