cat14165_img869148648.jpg

העליות עולות עולות: חלק 5

נדון בקשר האפשרי שבין שואה לתקומה. טענה רווחת היא שמדובר בקשר סיבתי. נלמד את עבודתן של הועדות שהשפיעו על שאלת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל: באילו סוגיות דנו, אילו שיקולים הביאו בחשבון, והאם השואה נמנתה בהם. לאלה נוסיף את הפרספקטיבה של העם היהודי דאז באשר לקשר שבין שואה לתקומה. עם פרופסור אביבה חלמיש
  • 49 דקות
המעבדה
העליות עולות עולות: חלק 5

חוקרת אורחת: פרופסור אביב חלמיש

תחקירנית: איה חיות

טכנאי השידור: דימה קרנצוב, יו.ג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ