cat23923_img976279548.jpg

הפילוספיה של הצילום: חלק 2

התפיסות המתפתחות והמשולבות כלפי הצילום, צילום כתהליך טכני וגם כאוסף של דימווים. שיחה עם הד"ר ינאי טויסטר
  • 36 דקות
המעבדה
הפילוספיה של הצילום: חלק 2