cat23921_img136084049.jpg

הפילוספיה של הצילום: חלק 4

מה ההבדל בין צילום של תוכנה או מצלמת חוף לצילום של אדם פרטי? מיהו אומן הצילום ומדוע בעיני רבים הוא נתפס כבעל האומנות הגבוהה ביותר? שיחה עם הד"ר ינאי טויסטר
  • 38 דקות
המעבדה
הפילוספיה של הצילום: חלק 4