cat11935_img735988871.jpg

התנסות בגבולי - מבוא למישל פוקו: חלק 2

נמשיך להעמיק בפילוסופיה של מישל פוקו, והפעם נדבר על מושג ההיסטוריה ועל צורת החשיבה הפוליטית של פוקו. נבין כיצד מדעי האדם, שהתפתחו ואף הפכו פופולריים מסוף המאה ה-19 ועד ימינו, מהווים בעיה שהשלכותיה מתחילות ברמת הפרט ומתרחבות ומחלחלות אל החברה כולה, ומכאן שמשפיעות על הפוליטיקה. עם דוקטור אילנה ארבל
  • 43 דקות
המעבדה
התנסות בגבולי - מבוא למישל פוקו: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור אילנה ארבל, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ