cat9145_img143261219.jpg

התרגיל של הגיל: חלק 1

קבוצת הגיל של בני ובנות ה- 60 פלוס גדלה עד ששינתה את פירמידת הגיל. נלמד על חלקה של קבוצה זו בשוק העבודה, על יחס החוק אליה, ועל איכות החיים שלה. עם דוקטור בעז בן דוד
  • 43 דקות
המעבדה
התרגיל של הגיל: חלק 1

צילום: shutterstock

חוקר אורח: דוקטור בעז בן דוד, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ