cat23356_img918055879.jpg

סוד הקסם של ה-Beatles: חלק 3

נבחן את מושג האנגליות. האם המושג משתנה או קבוע?  נשאל על תרומתה של הלהקה למושג. ונבחן את ההצלחה הבינלאומית וסיבותיה. נדון בדת חילונית בתרבות המערב ונבין את הפיכתה של הלהקה לכזאת. עם פרופסור עודד היילברונר
  • 37 דקות
המעבדה
סוד הקסם של ה-Beatles: חלק 3