cat14229_img59373460.jpg

והיא שצחקה: חלק 2

את הפרק השני נייחד להומור היהודי שהתפתח במערב אירופה במאה ה-19. ערכים חדשים העסיקו את היהודי באותה תקופה: חילוניות, השכלה ומסורת. נלמד כיצד משתנה ההומור כשיהודי אירופה מהגרים לארצות הברית ומתערבבים בתרבות הקפיטליסטית. ואיך משתנה ההומור מהרגע שבו מדינת ישראל קמה? עם דוקטור צפי זבה אלרן
  • 48 דקות
המעבדה
והיא שצחקה: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור צפי זבה אלרן
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: צביקה בשבקין ואלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ