cat14230_img425340336.jpg

והיא שצחקה: חלק 3

דמויות הומוריסטיות קלסיות מאירות את החברה שבה הן פועלות, שאליה הן שייכות, וכך מספקות לנו חומר למחשבה. אלה דמויות שטוחות, בעלות תכונות סטריאוטיפיות, שבכל זאת מצליחות להעביר מסר מורכב. נדבר על התחבולן, התמים, דמויות נשיות ודמויות היסטוריות. עם דוקטור צפי זבה אלרן
  • 46 דקות
המעבדה
והיא שצחקה: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור צפי זבה אלרן
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: צביקה בשבקין ואלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ