cat12656_img346797628.jpg

זה רק אני והמחשב שלי: חלק 1

נספק מבוא לעולם מדעי המחשב, עולם עצום של תוכן. אפשר ללמוד בו על המחשב עצמו, המכשיר, על מידע שבתוכו, ועל תהליכים שקורים למידע, למשל אחסון, דחיסה והעברה. נבין מהו אלגוריתם, ומה יחסו אל הפלט של המערכת והקלט שלה. עם דוקטור עפרה עמיר
  • 47 דקות
המעבדה
זה רק אני והמחשב שלי: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור עפרה עמיר
תחקירנית: יובל אונגר
טכנאי שידור: יובל יסוד ודימה קרנצוב
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ