cat25322_img195165607.jpg

זיכרון ושיכחה - פרק 5

דרכים לשפר ולשמר זיכרון . האם המוח הוא כמו מחשב? בין השאר פעילות אירובית של הגוף וטיפים לשליפה טובה של ידע. הפרופ אלי וקיל מהמחלקה לפסיכולוגיה וחקר המוח אוניברסיטת בר אילן
  • 50 דקות
המעבדה
זיכרון ושיכחה - פרק 5

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי,תחקיר : ויויאנה דייטש ,טכנאי; ארז שלוםתמונה:shutterstock