cat23854_img804460992.jpg
פלאש 90

זכרון קולקטיבי: חלק 2

חשיבותו של שם. מסע אל ההנצחה דרך שמו של אדם מיוון העתיקה ועד ימינו. מברוך ג׳מילי ועד לקבר החייל האלמוני. שיחה עם הפרופסור מעוז עזריהו
  • 47 דקות
המעבדה
זכרון קולקטיבי: חלק 2