cat10392_img846378811.jpg

חוצה אתיופיה: חלק 2

נמשיך את סיפורה של אתיופיה במאה ה- 20, בתקופת שלטונו של המלך היילה סילאסה, שפיתח את אתיופיה, וגם התמודד עם הכיבוש האיטלקי. ב- 1974 פרצה המהפכה הקומוניסטית ושינתה את התמונה. עם דוקטור אנבסה טפרה
  • 45 דקות
המעבדה
חוצה אתיופיה: חלק 2

חוקר אורח: דוקטור אנבסה טפרה, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, ייעוץ מוזיקלי: תומר מולוידזון וישעיהו דגו