cat26726_img965568820.jpg

חורים שחורים - חלק 3

סוגי חורים שחורים והקשר בין גודל הגלקסיה שבה הם נמצאים לגודלם.  ד״ר בני טרכטנברוט אסטרופיסקאי מאוניברסיטת תל אביב
  • 39 דקות
המעבדה
חורים שחורים - חלק 3