cat23981_img440954005.jpg

חינוך למתמטיקה: חלק 1

בסדרה זו נעסוק בחינוך מתמטי - והפעם, נדבר על ההתפתחות של התחום כתחום מחקרי והשאיפה להגיע אל החלל. ניתן מבט אל העולם, לכיתות ביפן מול כיתות בישראל והמתמטיקאים כבני משפחה אחת וקהילה. עם ד"ר שי אולשר
  • 37 דקות
המעבדה
חינוך למתמטיקה: חלק 1