cat26076_img618477047.jpg

חיפושיות פרפרים ועשים - חלק 4

מיהן חיפושיות הזבל? מיהי פרת משה רבנו ומיהן חיפושיות מפציצות? על הייחוד של הקבוצה ועל נסיונות ההישרדות מול התחממות כדור הארץ.
  • 42 דקות
המעבדה
חיפושיות פרפרים ועשים - חלק 4

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock